โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

กล้ามเนื้อ แขนลีบอาการสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ แขนลีบเนื่องจากสาเหตุของการลีบของกล้ามเนื้อไม่ชัดเจน ผู้ป่วยจึงรักษาได้ยาก ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกอย่างมากในชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อลีบอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญมาก วิธีการทั่วไปคือ การทำงานและพักผ่อนร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่มากเกินไป

แพทย์เชื่อว่า ความเหนื่อยล้าจากการทำงานทำร้ายม้าม เนื่องจากม้ามควบคุมกล้ามเนื้อและแขนขา การใช้แรงงานมากเกินไป มักจะสร้างความเสียหายให้กับอารมณ์ ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อ แขนขาสูญเสียการบำรุงเลี้ยงและการควบคุม ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อลีบได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการลีบของกล้ามเนื้อ เราต้องใส่ใจกับการพักผ่อน การทำงาน และการพักผ่อนที่เหมาะสม

รวมถึงการทำงานประจำวัน ควรทำตามความสามารถของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดพลังงานที่มากเกินไป โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานทางจิต หญิงชราและเด็กที่อ่อนแอ ตลอดจนผู้ที่ร่างกายอ่อนแอหลังการเจ็บป่วย ควรให้ความสำคัญกับลักษ ณะทางกายภาพ และความแข็งแรงของร่างกายมากขึ้น แต่ไม่ควรทำงานมากเกินไป

ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดขึ้นของกล้ามเนื้อลีบ มักเกี่ยวข้องกับการดูแลตนเอง โดยไม่ควรประมาทเช่น ความชื้น ความเย็น ความร้อน เพราะบุกรุกร่างกายและทำให้กล้ามเนื้อลีบ ดังนั้น การป้องกันการลีบของกล้ามเนื้อ จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ

การเก็บความร้อนจากความเย็น หลีกเลี่ยงความร้อน และระวังความชื้น ห้องควรสะอาดและแห้ง มีอากาศถ่ายเท และโปร่งแสง ระวังอากาศหนาวเย็นเมื่อออกไปข้างนอก ควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันโรคหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลีกเลี่ยงการนอนบนพื้นเปียก หรือตากฝนเป็นเวลานาน หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่เปียกเป็นเวลานานหลังจากเหงื่อออก

ผู้ที่ทำงานในน้ำเป็นเวลานานหรือในวัยเดิน สำหรับความชื้นสูง รวมถึงฤดูร้อนที่ยาวนานและฤดูร้อนชื้น ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการบุกรุกของความชื้น เพราะอาจทำให้กล้ามเนื้อลีบ สาเหตุของกล้ามเนื้อแขนลีบ หากกล้ามเนื้อแขนลีบที่เกิดจากการบาดเจ็บเรียกว่า กล้ามเนื้อ่อนแรง อัตราการทุพพลภาพจะสูงมาก

สาเหตุของโรคคือ ภาวะเลือดออกจากบาดแผลที่กระทบกระเทือนจิตใจจะบุกรุกเส้นประสาท และทำให้เส้นประสาททำงานเป็นอัมพาต ซึ่งไม่เป็นรองจากการปกคลุมด้วยเส้นของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลีบ ความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิตของไขสันหลัง การฝ่อ จำกัดของไขสันหลัง ตั้งแต่คอล่างถึงหน้าอกส่วนบน

จากการศึกษา มีการรายงานผู้ป่วย 22 ราย จากการทดสอบโดยเชื่อว่า เซลล์ฮอร์นหน้าของไขสันหลังโดยเฉพาะส่วนคอส่วนล่าง มักจะได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบรายละเอียด วิธีตรวจกล้ามแขนลีบการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเส้นประสาทคลื่นไฟฟ้า และความเร็วการนำกระแสประสาท โดยมีค่าอ้างอิงที่สำคัญ สำหรับการมีอยู่หรือไม่มีความเสียหายของเส้นประสาท และระดับของความเสียหาย

โดยทั่วไป การตรวจจะดำเนินการ 3 สัปดาห์หลังจากได้รับบาดเจ็บ ศักยภาพในการทำงานของเส้นประสาทรับความรู้สึก โดยศักยภาพที่กระตุ้นความรู้สึกทางกาย สามารถช่วยแยกแยะความแตกต่างระหว่างการบาดเจ็บของปมประสาท และสารสื่อประสาทเป็นเรื่องปกติ ในระหว่างการบาดเจ็บของปมประสาท เหตุผลก็คือ ร่างกายเซลล์ประสาทรับความรู้สึกหลังอยู่นอกไขสันหลัง และการบาดเจ็บเกิดขึ้นที่ด้านที่ใกล้เคียงนั่นคือ เส้นประสาทประสาทสัมผัสไม่มีวอลเลอร์

การเสื่อมสภาพ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บหลังปมประสาท การสูญเสีย”กล้ามเนื้อ”ความสนใจอาหาร เนื่องจากอาหารของผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อลีบ ควรมีคุณค่าทางโภชนาการ อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามินที่จำเป็น นอกจากนี้ ธาตุต่างๆ ได้แก่ แคลเซียม และสังกะสี มีผลอย่างมากต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อโครงร่าง

ควรให้ความสนใจกับการเสริมธาตุเหล่านี้ สามารถกินไข่ กุ้ง เชื้อรา เต้าหู้ ผักและผลไม้สด โปรตีนจากผักและอื่นๆ ได้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ป่วยกล้ามเนื้อลีบก็ควรใส่ใจไม่ทานอาหารรสเผ็ดจัดเกินไป และเค็มจัด เนื่องจากอาหารบางชนิดไม่ย่อยง่าย ซึ่งจะเพิ่มภาระในกระเพาะและลำไส้ได้ง่าย

การบริโภคน้ำมันปลาทุกวัน มีผลดีต่อการปรับปรุงกล้ามเนื้อลีบ จากมุมมองของสรีรวิทยาและโภชนาการอาหาร ปลามีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะปลาโดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกนั้น อุดมไปด้วยกรดไขมัน และโปรตีนคุณภาพสูง นอกจากอาหารที่มีโปรตีนสูง สารอาหารสูง และให้พลังงานสูง สำหรับผู้ป่วย”กล้ามเนื้อ”ลีบระดับกลางและปลายแล้ว

ควรใส่ใจเรื่องการย่อยได้ของอาหารด้วย ควรรับประทานอาหารให้น้อยลงและมากขึ้น เพื่อลดภาระในทางเดินอาหารและรักษาไว้ สมดุลทางโภชนาการ น้ำ และอิเล็กโทรไลต์ของตัวเอง ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อลีบ ควรลดการบริโภคน้ำตาลในคาร์โบไฮเดรต เลือกธัญพืชไม่ขัดสีเช่น ขนมปังโฮลวีต แป้งโฮลวีต ข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสี และข้าวโอ๊ต

อันตรายของกล้ามเนื้อลีบ การขยายตัวของกระเพาะอาหารเฉียบพลัน เนื่องจากผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อลีบ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการขยายตัวของกระเพาะอาหารเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะรู้สึกคลื่นไส้เมื่อป่วย ดังนั้นควรหยุดรับประทานอาหารและไปโรงพยาบาล เพื่อรับการรักษาทันเวลา การทำงานของระบบทางเดินหายใจลดลง เนื่องจากการลดลงของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อลีบ

การหายใจจะอ่อนแอ และการทำงานของระบบทางเดินหายใจลดลง เมื่อผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่ออก มักจะรู้สึกปวดหัว หนักศีรษะ และเล็บสีม่วงหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เมื่อผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อลีบมีเหงื่อออกเย็น เหนื่อยล้าทั่วไป ชีพจรเต้นเร็ว หรือหายใจลำบาก ควรไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทันเวลา

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ   ➠  ความดันโลหิตสูง รักษาให้หายขาดได้อย่างไร