โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

การผ่าตัด การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผ่าตัดภาคสนามของทหาร

การผ่าตัด ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ วิชาและคุณสมบัติศัลยกรรมสนามทหาร การผ่าตัดภาคสนามของทหารเป็นส่วนสำคัญ ของเวชศาสตร์การทหาร และเป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัด ที่ศึกษาการจัดระบบการดูแลผู้บาดเจ็บ ในสงครามพยาธิวิทยาการต่อสู้สมัยใหม่ และการรักษาผู้บาดเจ็บขึ้นอยู่กับลักษณะของการสู้รบ เรื่องของการผ่าตัดภาคสนามของทหารคือ การศึกษาการรักษาผู้บาดเจ็บในสงคราม การรักษาผู้บาดเจ็บและการรักษาบาดแผลเป็นวิชาของการผ่าตัด

หลักคำสอนของบาดแผลเป็นเรื่องของการผ่าตัดทั่วไป และการรักษาบาดแผลได้รับการศึกษาในส่วนส่วนตัวของศัลยกรรมประสาท บาดแผลและสาขาการผ่าตัดอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงปัญหาขององค์กรที่เกิดขึ้นกับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และในสภาวะสงครามต่างๆ ตำแหน่งนี้เป็นลักษณะเด่นหลักของการผ่าตัดสนามทหาร เนื่องจากในภาคสนาม การดำเนินการตามมาตรการวินิจฉัย และการรักษาแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้น ในสภาวะสงบสมัยใหม่

การผ่าตัด

สำหรับบาดแผลนั้นเป็นไปไม่ได้เสมอไป การผ่าตัดภาคสนามของทหารแตกต่าง จากสาขาศัลยกรรมอื่นในทางอื่น ประการแรก ได้แก่ การศึกษาประเด็นการคัดแยกผู้บาดเจ็บทางการแพทย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการจัดดูแลการผ่าตัด ในกระแสมวลผู้บาดเจ็บและผู้บาดเจ็บ ศึกษาประเด็นการให้การดูแลทางศัลยกรรม ในสภาวะที่ยากลำบากและอันตราย ในเต็นท์หรือแม้แต่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การศึกษาคุณลักษณะของการดูแลศัลยกรรม และเนื้อหาในหน่วยแพทย์

หน่วยงานและสถาบันทางการแพทย์ การกำหนดปริมาณการรักษาที่สมเหตุสมผล โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถานการณ์ทางยุทธวิธี ด้านหลังและทางการแพทย์ ศึกษาวิธีการให้การรักษาพยาบาล วิธีการรักษา การผ่าตัด เวลาที่เหมาะสมและประเภทการอพยพผู้บาดเจ็บจากการบาดเจ็บ ศึกษาเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ครบชุด ซึ่งประกอบด้วย การจัดหาหน่วยแพทย์ หน่วยและสถาบันทางการแพทย์ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติในการทำงานกับพวกเขา

ศัลยกรรมสนามทหาร เนื่องจากสาขาเวชศาสตร์ การทหารเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแล การผ่าตัดผู้บาดเจ็บในสงคราม และการรักษาผู้บาดเจ็บด้วยอาการบาดเจ็บเฉพาะผลที่ตามมาและภาวะแทรกซ้อน รูปแบบองค์กรของการประยุกต์ใช้ความรู้นี้คือ ระบบการรักษาผู้บาดเจ็บที่มีการอพยพตามจุดหมายปลายทาง พื้นฐานของมันคือความสามัคคี ของกระบวนการบำบัดและการอพยพเมื่อผู้บาดเจ็บเคลื่อนตัวไปทางด้านหลัง ระบบการรักษาผู้บาดเจ็บ

ซึ่งมีการอพยพตามจุดหมายปลายทางนั้น ใช้เฉพาะในสภาพทางทหารเท่านั้น จากความขัดแย้งทางอาวุธขนาดเล็กไปจนถึงสงครามขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับระดับของความเป็นปรปักษ์ อาจมีการปรับเปลี่ยนและแม้แต่องค์ประกอบ แต่ละอย่างก็อาจแตกต่างกัน แต่สาระสำคัญยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ระบบการรักษาผู้บาดเจ็บแบบเป็นฉาก พร้อมการอพยพตามจุดหมายปลายทาง สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ในระดับชาติเท่านั้น เมื่อกฎหมายในช่วงสงครามหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลา ของการสู้รบในประเทศหรือภูมิภาค ในเงื่อนไขของสงครามท้องถิ่นและความขัดแย้งทางอาวุธ การสนับสนุนทางการแพทย์และการอพยพ สำหรับผู้บาดเจ็บนั้นขึ้นอยู่กับแนวคิด ของการดูแลการผ่าตัดเฉพาะทางขั้นต้น SHP บนพื้นฐานของการอพยพผู้บาดเจ็บจากการต่อสู้ของกองกำลังโดยตรง ไปยังสหสาขาวิชาชีพขั้นสูง เอจีมิลลิโวลต์ สำหรับเวชศาสตร์การทหาร หลักคำสอนทางการทหารเป็นกฎหมายประเภทหนึ่ง

สาระสำคัญของมันคือสูตรแรกอย่างเต็มที่มากที่สุดที่กล่องลมแรก สภาวิชาการแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัดภาคสนามของทหาร หลักคำสอนทางการแพทย์ของทหาร เป็นชุดของหลักการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการจัดหาการดูแลการผ่าตัด และการรักษาผู้บาดเจ็บในสงคราม ซึ่งในเงื่อนไขทางทหารจะใช้สถานะทางกฎหมายหลักๆคือ 3 หลักการ หลักการที่ 1 ความสามัคคีของมุมมองเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค และการรักษาพยาธิวิทยาการผ่าตัดการต่อสู้คำศัพท์เดียว

คำจำกัดความแนวคิดเดียว นั่นคือในสภาพทางทหารการรักษาผู้บาดเจ็บ โดยแพทย์ทุกคนดำเนินการตามวิธีการเดียวที่กำหนดไว้ใน คำแนะนำในการผ่าตัดภาคสนาม โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ความรู้และทักษะที่แพทย์ได้รับ ในช่วงเวลาของการฝึกอบรมและกิจกรรมภาคปฏิบัติ หลักการที่ 2 ความต่อเนื่องในการให้บริการดูแลศัลยกรรมทุกประเภท ขึ้นอยู่กับความสามัคคีของมาตรการทางการแพทย์ และการอพยพทั้งหมดที่ดำเนินการ

ในแต่ละขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ ซึ่งหมายความว่าในทุกขั้นตอน การอพยพทางการแพทย์นั้น กลุ่มผู้บาดเจ็บที่เป็นเนื้อเดียวกันนั้นมีความโดดเด่น ผู้ที่ต้องการการดูแลฉุกเฉินในระยะนี้ ในห้องผ่าตัด ห้องแต่งตัวหรือห้องไอซียู ต้องการการดูแลทางการแพทย์ ในหน่วยงานของขั้นตอนนี้ในลำดับความสำคัญ ขึ้นอยู่กับการอพยพหลังจากที่ให้ความช่วยเหลือ ในแผนกคัดแยกและอพยพ ต้องรักษาตามอาการเท่านั้น ปัจจุบันมีคำแนะนำเกี่ยวกับการผ่าตัดภาคสนามทหาร

ซึ่งได้รับอนุมัติจากหัวหน้าคณะกรรมการการแพทย์ทหาร หลักของกระทรวงกลาโหมของในประเทศ กำลังเตรียมคำแนะนำฉบับใหม่โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ของปฏิบัติการต่อต้านผู้ก่อการร้ายในคอเคซัสเหนือในปี 2542 ถึง 2545 นอกจากนี้ สำหรับผู้บาดเจ็บที่ต้องการการดูแลฉุกเฉิน จะมีการดำเนินการมาตรการการรักษา ที่เป็นเนื้อเดียวกันในทุกขั้นตอนของการอพยพทางการแพทย์ การกำจัดภาวะขาดอากาศหายใจ การหยุดเลือด การขจัดความตึงเครียด

ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ หลักการที่ 3 ลำดับในการให้การดูแลการผ่าตัดแก่ผู้บาดเจ็บ ในรูปแบบของการเพิ่มปริมาตรและความซับซ้อน ของมาตรการการรักษาที่เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อผู้บาดเจ็บเคลื่อนไปทางด้านหลัง ตัวอย่างเช่น สายรัดถูกนำไปใช้กับชายที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีเลือดออกจากภายนอกจากเส้นเลือดหลัก ที่เสียหายของแขนขาในสนามรบ เมื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสายรัดจะถูกควบคุม ในการให้การดูแลการผ่าตัด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม KHP

การไหลเวียนของเลือดในแขนขาจะกลับคืนมา โดยการทำเทียมชั่วคราวของหลอดเลือดที่เสียหาย และในขั้นตอนของการจัดหา SCS การหยุดเลือดขั้นสุดท้ายและการฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดหลัก ในแขนขาจะดำเนินการโดยใช้การเย็บหรือพลาสติกอัตโนมัติ ของหลอดเลือดแดงที่เสียหาย

อ่านต่อ หัวใจล้มเหลว อธิบายการจำแนกประเภทของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง