โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

ทางคณะผู้จัดการเเข่งขัน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ผู้สันับสนุนทุกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือโรงเรียนของเราในการจัดงานเเข่งขันฟุตบอลเจ็ดคน

ทางคณะผู้จัดการเเข่งขัน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ผู้สันับสนุนทุกฝ่ายที่คอยช่วยเหลือโรงเรียนของเราในการจัดงานเเข่งขันฟุตบอลเจ็ดคน ทางโรงเรียนเรา จึงของขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ทางคณะผู้จัดการเเข่งขัน

ทางคณะผู้จัดการเเข่งขัน