โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ขอขอบพระคุณพี่ๆ วง เดอะ เซเว่น นำกล่องข้าวกับชุดนักเรียนใหม่มามอบให้นักเรียน /คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณครับ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ขอขอบพระคุณพี่ๆ วง เดอะ เซเว่น นำกล่องข้าวกับ ชุดนักเรียนใหม่ มามอบให้นักเรียน /คณะครูและนักเรียนขอขอบคุณครับ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563