โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางม่วง ขอขอบคุณคุณครูนัฐชริกา จันทีศรี ที่นำไอศครีมมาเลี้ยงนักเรียน ในวันปีใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางม่วง ขอขอบคุณคุณครูนัฐชริกา จันทีศรี ที่นำไอศครีมมาเลี้ยงนักเรียน ในวันปีใหม่

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563