โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 ของกลุ่มบึงสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านรางม่วง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2563 ของกลุ่มบึงสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านรางม่วง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563