โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดงานวัยเกิดที่โรงเรียนบ้านรางม่วง คุณเเม่มีเลี้ยงไอติม เนื่องในวันเกิด ด.ญ. นุ้น ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 เเละ ด.ช. เเดง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดงานวัยเกิดที่โรงเรียนบ้านรางม่วง คุณเเม่มี เลี้ยงไอติม เนื่องในวันเกิด ด.ญ. นุ้น ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 เเละ ด.ช. เเดง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 ขอขอบคุณ คุณเเม่บีที่ได้มอบความสุขเเละความอร่อยให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านรางม่วงมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 26 ตุลาคม 2563

วันที่ 26 ตุลาคม 2563