โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

วันที่ 9 พฤศจิกายา 2563คณะอาจารย์ร่วมเเสดงความยินดีกับ นางพมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านรางม่วง 

วันที่ 9 พฤศจิกายา 2563 คณะอาจารย์ร่วมเเสดงความยินดีกับ นางพมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านรางม่วง

วันที่ 9 พฤศจิกายา 2563

วันที่ 9 พฤศจิกายา 2563