โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านรางม่วง เวลา 10.00 น.

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านรางม่วง เวลา 10.00 น. จัดสร้างโดย คุณนัฐพง แซ่ตั้ง มูลค่า 210,000 บาท คณะครู-นักเรียนและชุมชนบ้านรางม่วงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563