โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

สมอง ทำความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับความคิดส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร

สมอง ความคิด ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้คน ในชีวิตเราควรใช้พลังงานอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้น สนามแม่เหล็กจักรวาลประกอบขึ้นทุกอย่างในจักรวาล ฟิสิกส์ควอนตัมชี้ให้เห็น สนามแม่เหล็กของจักรวาลประกอบขึ้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาล ทุกสิ่งในจักรวาลประกอบด้วยพลังงาน ภายใต้การกระทำของสนามแม่เหล็ก ไม่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งบนถนนหรือคุณ มันประกอบไปด้วยพลังงาน

คุณประกอบด้วยเซลล์ เซลล์ประกอบด้วยอะตอม และอะตอมประกอบด้วยอนุภาคย่อย ซึ่งเป็นพลังงานนักฟิสิกส์ควอนตัมได้ค้นพบผ่านการทดลอง ด้วยกล้องจุลทรรศน์จำนวนมากกว่า ทุกสิ่งในโลกประกอบด้วยโมเลกุล และโมเลกุลประกอบด้วยอะตอม จากนั้นเราซูมเข้าไปและสังเกตอะตอม และพบว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน นิวตรอน อิเล็กตรอน และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เป็นสุญญากาศ

สมอง

เมื่อสังเกตอนุภาคมูลฐานเหล่านี้อีกครั้ง ปรากฏว่าอนุภาคเหล่านี้หายไปและปรากฏขึ้นอย่างไม่ลดละ เกิดอะไรขึ้น แล้วพวกเขาไปที่ไหนเมื่อพวกเขาหายไป ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาไม่มั่นคง และคงที่อย่างที่เราเชื่อมาตลอด พวกมันคือพลังงาน พลังงานแห่งการเคลื่อนไหว พวกเขาจะออกกำลังกายต่อไปและไม่เคยหยุดนิ่ง นี่ก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าทุกสิ่งในโลกประกอบด้วยพลังงาน พลังงานนี้คือสนามแม่เหล็ก

สาเหตุที่ปรากฏเป็นอนุภาค ก็เพราะสนามแม่เหล็กมีความเป็นคู่ของคลื่นและอนุภาค เนื่องจากสนามแม่เหล็กสามารถประกอบทุกสิ่งในโลก จึงสามารถจัดระเบียบทุกสิ่งในโลกใหม่ได้ สนามแม่เหล็กเป็นแรงเดียวที่สร้างทุกสิ่งในโลก ตราบใดที่มีสนามแม่เหล็ก สิ่งต่างๆจะถูกสร้างขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และประเภทของสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดของสนามแม่เหล็ก ไอน์สไตน์บอกว่าไม่มี มีแต่ทุ่งนาในพื้นที่ของสนาม

ซึ่งความเข้มข้นของสนามสูงเป็นพิเศษ นั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ คลื่น”สมอง”เป็นเงื่อนไขทางวัตถุของสนามแม่เหล็กของจิตใจ ดร.คอนสแตนติน แห่งมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวว่าจำนวนเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์ มีประมาณ 150 พันล้านเซลล์ เมื่อเซลล์ประสาทสมองถูกกระตุ้นจากภายนอก ก็จะแตกหน่อแล้วเติบโตเป็นกิ่งก้าน เซลล์ประสาท และรวมเข้ากับเซลล์ประสาทอื่นๆ เซลล์สมองสื่อสารกันส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายจึงเปิดวงจรข้อมูล

ในปี 1857 นักวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยารุ่นเยาว์ในสหราชอาณาจักร ได้บันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของสมองในสมอง ของกระต่ายและสมองของลิง และตีพิมพ์บทความเรื่อง งานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าของสารสีเทาในสมอง แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ เวลา 15 ปีต่อมา ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับคลื่นสมองอีกครั้ง และจากนั้นงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์คลื่นสมองก็เพิ่มขึ้น

จนกระทั่งปี 1924 จิตแพทย์ชาวเยอรมัน เอช เบอร์เกอร์ บันทึกคลื่นสมองของสมองมนุษย์ และ EEG ของมนุษย์ก็ถือกำเนิดขึ้น การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าใน EEG สมองสามารถผลิตคลื่นสมองได้ 4 ประเภท เมื่อคุณอยู่ภายใต้ความตึงเครียด สมองจะสร้างคลื่นเบต้า เมื่อคุณรู้สึกง่วง สมองจะสร้างคลื่นทีต้า เมื่อคุณเข้าสู่โหมดสลีป สมองจะผลิตคลื่นเดลต้า เมื่อคุณผ่อนคลายร่างกาย สมองของคุณจะตื่นตัว และแรงบันดาลใจของคุณยังคงดำเนินต่อไป

คลื่นสมองอัลฟ่าจะเกิดขึ้น ทำไมต้องเพิ่มคลื่นอัลฟ่า คลื่นสมองสร้างสนามแม่เหล็กของจิตใจ ทุกคนรู้หลักการของไฟฟ้าสร้างแม่เหล็ก และแม่เหล็กสร้างไฟฟ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมักจะมาพร้อมกับ เนื่องจากสมองของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง ในด้านพลังงานชีวภาพหรือสนามไฟฟ้า จึงต้องมีการคงไว้ซึ่งสนามแม่เหล็ก นักฟิสิกส์ชาวตะวันตกทำการวัดสนามแม่เหล็กของสมองครั้งแรกในปี 1968

นอกจากนั้นในปี 1971 มีคนจากต่างประเทศบันทึกภาพแมกนีโตเอนเซฟาโลแกรม เป็นครั้งแรกในห้องที่มีฉนวนป้องกันสนามแม่เหล็ก 2 สนามแม่เหล็กที่แตกต่างกันของจิตใจ จำนวนเซลล์ประสาทในสมองซีกซ้ายของเรามีสัดส่วนน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็น ของจำนวนเซลล์ประสาททั้งหมดในสมอง ส่วนที่เหลืออีก 95 เปอร์เซ็นของเซลล์ประสาทจะกระจุกตัวอยู่ในสมองซีกขวา และอยู่ในสถานะใช้งานไม่สมบูรณ์ เมื่อสติเกิดขึ้นในสมองซีกซ้าย เราเรียกว่าสติสัมปชัญญะ

เมื่อสติเข้าสู่สมองซีกขวาจากสมองซีกซ้าย จิตสำนึกจะเปลี่ยนเป็นจิตใต้สำนึก ความเร็วการนำกระแสประสาทที่มีสติคือ 120 ไมล์ต่อชั่วโมง ในขณะที่ความเร็วการนำของแรงกระตุ้นของเส้นประสาทใต้สำนึกคือ 100,000 ไมล์ต่อชั่วโมง เนื่องจากเส้นทาง EEG 95 เปอร์เซ็น ของเซลล์ประสาทสมอง 30,000 เท่าของ 5 เปอร์เ็ซน ของเซลล์ประสาทสมอง เมื่อจิตสำนึกถูกเปลี่ยนเป็นจิตใต้สำนึก ความถี่ของคลื่นสมองเดิมจะเพิ่มขึ้น 30,000 เท่า

กล่าวอีกนัยหนึ่งสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น 30,000 เท่าและกล่าวได้ว่าพลังงาน ของความคิดดั้งเดิมเพิ่มขึ้น 30,000 เท่า ด้านบนสามารถวาดได้ ความแข็งแรงของสนามแม่เหล็กของจิตใจ ที่ผลิตโดยจิตใต้สำนึกเป็น30,000 ครั้งที่จิตสำนึก ถ้าเราต้องการที่จะใช้สนามแม่เหล็กของเราในใจก็ต้องหมายถึง การประยุกต์ใช้ของเราสนามแม่เหล็กจิตใต้สำนึก

หลังจากการก่อตัวของสนามแม่เหล็กทางจิต ที่เกิดจากจิตใต้สำนึกนอกเหนือไปจากการทำงานในร่างกาย ของเราก็จะข้นมากขึ้นภายนอกร่างกายของเราและล้อมรอบเรา นี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่ออร่า พลังแห่งความคิด สนามแม่เหล็กจิตมีลักษณะ ประการดังนี้ สนามแม่เหล็กจิตสามารถทำหน้าที่ของร่างกายของร่างกายมนุษย์ ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะและอวัยวะต่างๆ ประกอบด้วยเซลล์หลายร้อยล้านเซลล์ แต่ละเซลล์มีสนามแม่เหล็กที่แน่นอน

อวัยวะของมนุษย์ที่ประกอบด้วยเซลล์ ก็มีสนามแม่เหล็กเช่นกัน สนามแม่เหล็กจิตรบกวนสนามแม่เหล็กของแต่ละเซลล์ และสนามแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กจิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าเซลล์แต่ละเซลล์มาก ดังนั้น สนามแม่เหล็กจิตจึงมีผลรบกวนทางเดียวในสนามแม่เหล็กของเซลล์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความคิดอาจส่งผลต่อสภาพร่างกายและสุขภาพ สุขภาพและโรคของร่างกายเราจะเปลี่ยนไปตามจิตใจของเรา

จิตใจเข้มแข็งมาก การทดลองวิจัยแสดงให้เห็นว่าผลของพลังจิต มีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าผลทางกาย พลังงานที่มองไม่เห็นมีพลังมากกว่าที่คุณเห็น สนามแม่เหล็กจิตสามารถสะท้อนความถี่ เดียวกันและเสริมความแข็งแกร่งร่วมกัน เมื่อสนามแม่เหล็กของจิตใจของคนสองคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน สนามแม่เหล็กที่อ่อนกว่าของจิตใจจะสะท้อนกับสนามแม่เหล็ก ที่แรงกว่าของจิตใจ ดังนั้น สนามแม่เหล็กทั้งสองจะสะท้อนที่ความถี่เดียวกัน และสนามแม่เหล็กของจิตใจทั้ง 2

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ  ➠ สัมพันธ์ และการสร้างความสัมพันธ์แสดงความเชื่อ สามารถอธิบายได้ ดังนี้