โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต 

อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต ให้บริการสื่อสารสำหรับโปรแกรมประยุกต์และบริการ (Application and Services) ซึ่งอยู่บนเวิล์ดไวด์เว็ป (World Wide Web) เช่น โซเชียลมีเดีย (Social Media), จดหมายอิเลคทรอนิคส์เมล์ (Electronic Mail), โมบายล์ แอพลิเคชั่น (Mobile Application), ออนไลน์เกมส์แบบเล่นหลายคน (Multiplayer Online Games), โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet Telephony), การแชร์ไฟล์ (File Sharing), และบริการสตรีมมิ่งมีเดีย (Streaming Media) 

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

เวิลด์ไวด์เว็บคือข้อมูลเอกสาร รูปภาพ มัลติมีเดียแอพพลิเคชั่นและทรัพยากรอื่นๆ ที่มีอยู่ทั่วโลกเชื่อมโยงกันโดยไฮเปอร์ลิงก์และถูกอ้างถึงด้วย Uniform Resource Identifiers (URI) ซึ่งเป็นระบบการอ้างอิงด้วยชื่อที่ใช้กันทั่วโลก URI ทำหน้าที่ระบุถึง บริการ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล เอกสารและทรัพยากรที่สามารถจัดหาได้ โปรโตคอล Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เป็นโปรโตคอลการเข้าถึงของเวิลด์ไวด์เว็บ บริการบนเว็บยังใช้ HTTP สำหรับการสื่อสารระหว่างระบบซอฟต์แวร์สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจและโลจิสติกส์ HTTP เป็นหนึ่งในโปรโตคอลที่สามารถใช้สำหรับการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตได้ 

ซอฟต์แวร์เวิลด์ไวด์เว็บเบราว์เซอร์เช่น Internet Explorer หรือ Edge ของ Microsoft, Mozilla Firefox, Opera, Apple’s Safari และ Google Chrome ช่วยนำทางให้ผู้ใช้จากหน้าเว็บหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งผ่านไฮเปอร์ลิงก์ (Hyper Link) ที่แทรกอยู่ในเอกสาร เอกสารเหล่านี้อาจมีข้อมูลคอมพิวเตอร์หลายชุดที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงกราฟิก เสียง ข้อความ วิดีโอมัลติมีเดียและเนื้อหาเชิงโต้ตอบ

(Interactive Content) ที่ทำงานในขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเพจ ซอฟต์แวร์ฝั่งผู้ใข้อาจมีได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว เกม แอปพลิเคชันสำนักงานและการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการวิจัยทางอินเทอร์เน็ตที่เน้นคำหลักโดยใช้เครื่องมือค้นหาเช่น Yahoo !, Bing และ Google ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์จำนวนมากและหลากหลายได้ในทันที เมื่อเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือสารานุกรมและห้องสมุดแบบดั้งเดิม World Wide Web ได้เปิดให้มีการกระจายการใช้งานของข้อมูลออกไปในวงกว้าง

เว็บยังช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถเผยแพร่แนวคิดและข้อมูลไปยังผู้คนจำนวนมากทางออนไลน์โดยลดค่าใช้จ่ายและเวลาลงอย่างมาก การเผยแพร่หน้าเว็บบล็อกหรือการสร้างเว็บไซต์มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยและมีบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย อย่างไรก็ตามการเผยแพร่และดูแลเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่เป็นมืออาชีพด้วยข้อมูลที่น่าสนใจมีความหลากหลายและเป็นปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องที่ยากและมีราคาแพง

บุคคลจำนวนมากและบาง บริษัทและบางกลุ่มใช้บันทึกเว็บหรือบล็อกซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นไดอารี่ออนไลน์ที่อัปเดตได้ง่าย องค์กรการค้าบางแห่งสนับสนุนให้พนักงานให้คำแนะนำในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญโดยหวังว่าผู้เยี่ยมชมจะประทับใจในความรู้ของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นผลให้ บริษัทได้รับความสนใจจากผู้ใช้งาน

การโฆษณาบนหน้าเว็บที่เป็นที่นิยมสามารถสร้างกำไรได้ และอีคอมเมิร์ซซึ่งเป็นการขายสินค้าและบริการโดยตรงผ่านเว็บยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การโฆษณาออนไลน์เป็นรูปแบบหนึ่งของการตลาดและการโฆษณาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อความส่งเสริมการตลาดไปยังผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงการตลาดทางอีเมล์ การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา (Serch Engine Marketing) การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing) การโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บ (Web Banner Advertising) และการโฆษณาบนมือถือ (Mobile Advertising) ในปี 2011 รายได้จากการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาสูงกว่าเคเบิลทีวีและเกือบจะสูงกว่ารายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศ 

เมื่อเว็บได้รับการพัฒนาในปี 1990 หน้าเว็บทั่วไปจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่สมบูรณ์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยจัดรูปแบบเป็น HTML (Hypertext Markup Language) เพื่อส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ตามคำขอในทันที เมื่อเวลาผ่านไปกระบวนการสร้างและให้บริการหน้าเว็บได้กลายเป็นแบบไดนามิกทำให้เกิดการออกแบบเค้าโครงและเนื้อหาที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้สะดวก

การสื่อสาร (Communication)

อีเมล์ (Email) เป็นบริการสื่อสารที่สำคัญซึ่งให้บริการทางอินเทอร์เน็ต แนวคิดของการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับจดหมายหรือบันทึกช่วยจำนั้นมีมาก่อนการสร้างอินเทอร์เน็ต รูปภาพ เอกสารและไฟล์อื่นๆ จะถูกส่งเป็นไฟล์แนบอีเมล์ ข้อความอีเมล์สามารถสำเนาไปยังที่อยู่อีเมลอื่นๆได้

โทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต (Internet Telephony) เป็นบริการพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ต    โดยเป็นบริการเสียงบนอินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (Internet Protocol) หรือ VoIP (Voice over IP) ความคิดเริ่มต้นของ VoIP เกิดขึ้นในต้นทศวรรษ 1990 ด้วยแอปพลิเคชั่นเสียงที่เหมือนเครื่องรับส่งวิทยุสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบันระบบ VoIP ครองตลาดจำนวนมากและใช้งานง่ายและสะดวกพอ ๆ กับโทรศัพท์ทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับคือการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าโทรศัพท์แบบเดิมโดยเฉพาะในระยะทางไกล สายเคเบิล, ADSL และเครือข่ายข้อมูลมือถือทำให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสถานที่ของลูกค้า และใช้อะแดปเตอร์เครือข่าย VoIP ที่ราคาไม่แพงเชื่อมต่อสำหรับชุดโทรศัพท์อนาล็อกแบบเดิม คุณภาพเสียงของ VoIP มักจะสูงกว่าการ  โทรศัพท์แบบเดิม ปัญหาที่เหลืออยู่สำหรับ VoIP ได้แก่ บริการฉุกเฉินอาจไม่พร้อมใช้งานและอุปกรณ์นั้นต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ ในขณะที่โทรศัพท์แบบเก่ารุ่นเก่าใช้พลังงานจากชุมสายและโดยทั่วไปจะทำงานในระหว่างที่ไฟฟ้าดับได้

การถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer)

การแชร์ไฟล์ (File Sharing) เป็นตัวอย่างของการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากผ่านอินเทอร์เน็ต ไฟล์คอมพิวเตอร์สามารถส่งถึงลูกค้า, เพื่อนร่วมงานและเพื่อน โดยเป็นไฟล์แนบทางอีเมล์ได้ สามารถอัปโหลดไปยังเว็บไซต์หรือเอฟทีพีเซิร์ฟเวอร์ (File Transfer Protocol Server) เพื่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดได้ง่าย สามารถใส่ลงใน “ตำแหน่งที่ใช้งานร่วมกัน” หรือบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) เพื่อให้เพื่อนร่วมงานใช้งานได้ทันที โหลดของข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับผู้ใช้จำนวนมากสามารถลดลงได้ด้วยการใช้มิเรอร์เซิร์ฟเวอร์ (Mirror Server) หรือโครงข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer to Peer Network)

ในกรณีเหล่านี้การเข้าถึงไฟล์อาจถูกควบคุมโดยการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ (User Authentication) การส่งผ่านไฟล์ทางอินเทอร์เน็ตถูกปกปิดด้วยการเข้ารหัส (Encription) และสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยการเรียกเก็บเงินจากระยะไกล ตัวอย่างเช่นบัตรเครดิต

โดยปกติจะเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่มาและความถูกต้องของไฟล์ที่ได้รับอาจถูกตรวจสอบโดยลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) หรือโดย MD5  คุณลักษณะที่เรียบง่ายของอินเทอร์เน็ตทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงการผลิต การขายและการแจกจ่ายทุกสิ่งที่สามารถลดขนาดลงในไฟล์คอมพิวเตอร์

ซึ่งรวมถึงสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ข่าวเพลง ภาพยนตร์ วิดีโอ การถ่ายภาพกราฟิกและศิลปะอื่น ๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของครั้งใหญ่ในควบคุมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้

สื่อสตรีมมิ่ง (Streaming Media) คือการนำเสนอสื่อดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อการบริโภคหรือความเพลิดเพลินของผู้ใช้ปลายทางในทันที ผู้กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์จำนวนมากให้บริการฟีดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตสำหรับการผลิตภาพและเสียงแบบสด นอกจากนี้ยังอาจอนุญาตให้ดูหรือฟังแบบกำหนดเวลาได้เช่นฟีเจอร์ Preview, Classic Clips และ Listen Again ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเป็น “ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง” ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่เคยมีใบอนุญาตในการออกอากาศ

ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่นคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นสามารถนำมาใช้เพื่อเข้าถึงสื่อออนไลน์ในลักษณะเดียวกับที่เคยทำได้เฉพาะกับเครื่องรับโทรทัศน์หรือวิทยุ ประเภทของเนื้อหาที่มีอยู่นั้นกว้างขึ้นมากตั้งแต่การออกอากาศทางเว็บ ตั้งด้านเทคนิคเฉพาะทางไปจนถึงบริการมัลติมีเดียยอดนิยมตามความต้องการ Podcasting เป็นรูปแบบหนึ่งบริการนี้ซึ่งโดยปกติจะเป็นเสียงซึ่งผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดและเล่นบนคอมพิวเตอร์หรือส่งไฟล์ไปในเครื่องเล่นสื่อแบบพกพาเพื่อรับฟังขณะเดินทาง เทคนิคซึ่งใช้อุปกรณ์ง่ายๆ นี้ช่วยให้ใครก็ได้สามารถออกอากาศสื่อภาพและเสียงทั่วโลก โดยมีการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมการออกใบอนุญาตเพียงเล็กน้อย

เว็บแคม (Web Cam) เป็นอุปกรณ์ต้นทุนต่ำที่ใช้สร้างวิดิโอ ในขณะที่บางเว็บแคมสามารถให้วิดีโออัตราเต็มเฟรมได้ แต่ภาพมักจะมีขนาดเล็กหรืออัปเดตช้า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถชมสัตว์รอบ ทวีปแอฟริกัน เรือในคลองปานามา การจราจรในวงเวียนท้องถิ่นหรือตรวจสอบสถานที่ของตนเองโดยการถ่ายทอดสดและเป็นแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ห้องสนทนาทางวิดีโอ (Video Chat Room)และการประชุมทางวิดีโอ (Video Conferencing) ยังได้รับความนิยมและพบการใช้งานมากมายสำหรับเว็บแคมส่วนบุคคล บริการ YouTube ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2005 และปัจจุบันเป็นเว็บไซต์ชั้นนำสำหรับการสตรีมวิดีโอฟรีที่มีผู้ใช้มากกว่าสองพันล้านคน โดยใช้โปรแกรมเล่นเว็บที่ใช้ HTML5 เป็นพื้นฐานเพื่อสตรีมและแสดงไฟล์วิดีโอ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถอัปโหลดวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนและสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของตนเอง YouTube ให้ข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการรับชมหลายร้อยล้านคนและอัปโหลดวิดีโอหลายแสนรายการในแต่ละวัน