โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

เยื่อหุ้มสมอง อักเสบมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร

เยื้อหุ้มสมอง

เยื่อหุ้มสมอง อักเสบไข้เมื่อป่วยเป็นปรากฏการณ์ปกติ ที่ร่างกายสามารถต้านทานเชื้อโรคต่างๆได้ อย่างไรก็ตาม หากไข้สูงยังคงมีอยู่เป็นเวลาหลายวัน หรือแม้แต่เริ่มมีอาการปวด ก็ควรไปพบแพทย์ ได้แก่ โรคไข้สมองอักเสบที่ติดเชื้อในสมอง ทำให้ฟื้นตัวได้ยาก ด้วยการดื่มน้ำ และพักผ่อนให้มากขึ้น

แพทย์ประจำแผนกโรคติดเชื้อ ที่โรงพยาบาล กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว เยื่อหุ้มสมองอักเสบ คือการบุกรุกของสมองโดยเชื้อโรค เนื่องจากน้ำไขสันหลังในเยื่อหุ้มสมอง จะทำให้เชื้อโรคเติบโตได้ง่าย หากเกิดการอักเสบ ก็จะพัฒนาเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ อาการทั่วไปของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คือมีไข้เรื้อรัง ปวดหัวอย่างเห็นได้ชัด และอาจสับสนได้

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท และการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา จะรุนแรงมากขึ้น ทางการแพทย์ กล่าวว่า เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ตามแหล่งที่มาของการติดเชื้อ การติดเชื้อไวรัสได้บ่อยในเด็ก ไวรัสเริมพบได้บ่อยในผู้ใหญ่

การติดเชื้อแบคทีเรีย พบได้บ่อยในเด็ก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ หากระบบภูมิคุ้มกันไม่ดี แบคทีเรียวัณโรค เช่น วัณโรค และลิสเทอเรีย สามารถบุกรุกสมองได้ การติดเชื้อรา เป็นตัวแทนและมักเกิดขึ้นในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
ทางการแพทย์ อธิบายว่า การติดเชื้อ มักเกิดจากการติดเชื้อที่ส่วนอื่นๆของร่างกาย

โรคนี้จะรุนแรง และเชื้อโรคจะเข้าสู่สมอง ผ่านทางการไหลเวียนโลหิต ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กป่วยด้วย โรคเอนเทอโรไวรัสอย่างรุนแรง อาจทำให้อาการแย่ลง และนำไปสู่เยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ โดยทั่วไป เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่เกิดจากวัณโรค เชื้อรา หรือเอนเทอโรไวรัสนั้น อันตรายกว่า การพยากรณ์โรคที่ค่อนข้างดีกว่า คือไวรัสเริม สเตรปโทคอคคัส นิวโมเนียอี และสเตรปโทคอคคัส

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หากการรักษาไม่ตรงเวลา จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น และอาจมีผลสืบเนื่อง ทางระบบประสาทภายหลังการรอดชีวิต เช่น หมดสติลมบ้าหมู และสมองถูกทำลายจำนวนมาก วิธีการตัดสินเยื่อหุ้มสมองอักเสบ สังเกตอาการนอกสมอง ทางการแพทย์ กล่าวว่า อาการทั่วไปของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่ มีไข้ปวดหัวอย่างรุนแรงจนสับสน และเจ็บไหล่และคอมาก

นอกจากนี้ แพทย์ยังสามารถช่วยยืนยัน การอักเสบของเยื่อหุ้มสมองได้ ด้วยการตรวจร่างกาย แพทย์จะขอให้ผู้ป่วยนอนราบและขยับคอ เพื่อดูว่ามีอาการตึง หรืออักเสบที่เห็นได้ชัดหรือไม่ แม้ว่าคอจะขยับอีกครั้ง เข่าก็อาจกระตุกเข้าหากันได้ขั้นตอนต่อไป เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของการติดเชื้อคือ การเจาะเอว

ทางการแพทย์ อธิบายว่า นี่เป็นการตรวจที่ค่อนข้างรุกราน ซึ่งจะนำน้ำไขสันหลังจากเอวของผู้ป่วย เข้าไปในโพรงไขสันหลัง แม้ว่าการตรวจจะไม่อยู่ในสมอง แต่ของเหลวเหล่านี้เชื่อมต่อกับสมอง และยังสามารถใช้เป็นพื้นฐาน ในการตรวจได้อีกด้วย โดยการเจาะกระดูกสันหลัง แพทย์สามารถยืนยันได้ว่า ผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย และสั่งยาที่ถูกต้อง

วิธีการรักษาต้องกำหนดยาที่ถูกต้อง หลังจากยืนยันชนิด ของการติดเชื้อแล้ว เนื่องจากการทดสอบเชื้อโรคต้องใช้เวลา การรักษาผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องทำในทันที โดยปกติ แพทย์จะจัดการให้ยาโดยสังเกตอาการ หลังจากยืนยันรายงานเบื้องต้น และยืนยันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และหลังจากรายงานออกมาแล้ว ให้พิจารณาว่า จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยาหรือไม่

วิธีการรักษา จะมีหลักการรักษาที่แตกต่างกันไปตามเชื้อโรคต่างๆ ตัวอย่างเช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่เกิดจากแบคทีเรีย เชื้อรา และวัณโรค สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ และอาจใช้ร่วมกับยาต้านโรคลมชัก ยากล่อมประสาท และยาลดความดันโลหิต เยื่อหุ้มสมองอักเสบปลอดเชื้อ จะขึ้นอยู่กับการรักษาประคับประคอง เช่น การให้น้ำและการพักผ่อน

ใช้ 3 จุดเพื่อป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากการค้นหาคุณ ทางการแพทย์ ชี้ให้เห็นว่า การป้องกัน”เยื่อหุ้มสมองอักเสบ”ส่วนใหญ่อาศัยวัคซีน ตัวอย่างเช่น มีวัคซีนสำหรับแบคทีเรียสเตรปโทคอกคัสปอดบวม และยังมีวัคซีน สำหรับเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การอยู่ห่างจากเชื้อโรค ก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การติดเชื้อรามักจะเข้าสู่ปอด และค่อยๆบุกรุก และถ่ายโอนไปยังสมองในตอนเริ่มต้น

เชื้อราเหล่านี้มีอยู่ตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม มีรายงานว่า นกพิราบเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถพกพาเชื้อโรคได้ ดังนั้นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค จึงสามารถลดโอกาสการติดเชื้อได้ สุดท้ายก็คือการรักษาภูมิคุ้มกัน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะ รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง เช่น อย่านอนดึกและหลีกเลี่ยงความเครียดในที่ทำงาน ผู้ที่เป็นโรคต่างๆ เช่นเบาหวาน โรคภูมิต้านตนเอง โรคเอดส์ หรือผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับเคมีบำบัด จำเป็นต้องควบคุมโรคของตนเองก่อน เพื่อลดความเสี่ยง

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ   ➠  โรคพิษสุนัขบ้า การรักษาตามอาการและมาตรการปฐมพยาบาล