โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

Category: กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดงานวัยเกิดที่โรงเรียนบ้านรางม่วง คุณเเม่มีเลี้ยงไอติม เนื่องในวันเกิด ด.ญ. นุ้น ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 เเละ ด.ช. เเดง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2