โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

การตรวจร่างกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย อธิบายได้ ดังนี้

การตรวจร่างกาย

การตรวจร่างกาย เป็นที่ทราบกันดีว่า ตัวชี้วัดความอดทน ปร … Read more