โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

ความอดทน คุณจะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดความอดทนจึงดีสำหรับคุณ อธิบายได้ ดังนี้

ความอดทน

ความอดทน ความสามารถในการยอมรับ หรืออดทนต่อความล่าช้า ปั … Read more