โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

สมองเสื่อม มีวิธีจัดการกับความโกรธและความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อม ได้ดังนี้

สมองเสื่อม

สมองเสื่อม ทักษะของเจ้าหน้าที่พยาบาลในการจัดการกับความร … Read more