โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

เทอร์โมมิเตอร์ อธิบายเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดสำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกาย

เทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์ แน่นอนว่าคุณแม่ทุกคนประสบปัญหา ในการวัดอ … Read more