โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

เสียงหัวเราะ ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเสียงหัวเราะ อธิบายได้ ดังนี้

เสียงหัวเราะ

เสียงหัวเราะ เราควรคิดบวกและยิ้มให้บ่อยขึ้นเพื่อเริ่มอา … Read more