โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

ฝุ่น อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นอุตสาหกรรมที่ก่อให้โรคต่างๆ

ฝุ่น

ฝุ่น  อุตสาหกรรมละอองลอย คือกลุ่มของอนุภาคของแข็งที่เล็ … Read more