โรงเรียนบ้านรางม่วง

หมู่ 8 บ้านรางม่วง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 2504640

ไข้ทรพิษ อาการเริ่มต้นของไข้ทรพิษและอาการแทรกซ้อนมีลักษณะเป็นอย่างไร

ไข้ทรพิษ

  ไข้ทรพิษ การแพร่เชื้อจากการสัมผัส ยังสามารถนำไปส … Read more